Ime podjetja
Porsche Inter Auto d.o.o
Podružnica Porsche Verovškova
Sedež podjetja
Verovškova 78
1000 Ljubljana
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 53 03 600
Faks:
+386 1 53 03 509
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice