Ime podjetja
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
podružnica Porsche Verovškova
Sedež podjetja
Verovškova ulica 78
SLO-1000 Ljubljana
Pravna oblika
Družba z omejeno odgovornostjo
Telefon:
(+386 ) 1 53 03 600
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Okrožno sodišče Ljubljana
Številka DVR
1453831004
ID za DDV
SI76104672
Povezava banke
UniCredit Banka Slovenija, d.d.
Številka banke
Številka računa
IBAN:
SI56290000055039306